W jakim wieku można przystąpić do ubezpieczenia na życie?

Wiek w wielu wypadkach determinuje nasze działania i decyzje. W przypadku ubezpieczeń na życie ma ogromny wpływ na wysokość składki. Słyszymy jak mantrę zdanie, że im wcześniej się ubezpieczymy, tym lepiej. Ale od kiedy możemy to zrobić?

Zdecydowana większość ubezpieczycieli oferuje ubezpieczenia na życie dla osób, które są pełnoletnie – wyjątkiem jest tu Concordia i jej polisa Życie Plus. Powód takiego postępowania jest oczywisty – osoby pełnoletnie mają pełnię praw obywatelskich i mogą same decydować o swoim losie. Oczywiście praktyka życiowa podpowiada nam, że wiele takich osób nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców, jednak w tym wypadku liczy się prawo i jego przepisy.

Czy ubezpieczyciele nie lubią dzieci?

Nie znaczy to oczywiście, że nie możemy ubezpieczyć naszych dzieci. Na rynku ubezpieczeń jest wiele produktów skierowanych dla rodzin. Główną polisę podpisuje jednak osoba pełnoletnia, a dzieci ubezpieczane są w ramach polis dodatkowych. W ten sposób możemy zabezpieczyć nasze dziecko na wypadek:

  • śmierci,
  • nieszczęśliwego wypadku skutkującego śmiercią lub kalectwem,
  • poważnego zachorowania,
  • operacji i hospitalizacji.

Możemy również wykupić dla dziecka ubezpieczenie OC, które zabezpieczy je – a tak naprawdę rodziców – przed finansowymi skutkami czynów nieumyślnie popełnionych przez naszego potomka. Tego typu polisa wraz z ubezpieczeniem NNW oferowana jest często w ramach tzw. polisy szkolnej, ale znacznie lepiej wykupić dla siebie indywidualne ubezpieczenie na życie i objąć ochroną również nasze dzieci – możemy wtedy liczyć na szerszą ochronę i wyższe sumy ubezpieczenia.

A może polisa posagowa?

Choć polisa posagowa dotyczy dziecka, bo polega na gromadzeniu dla niego kapitału na dobry start w dorosłość, paradoksalnie w swej części ochronnej ubezpiecza ona nie dziecko, lecz osobę dorosłą, jest to więc specyficzne ubezpieczenie na życie. To w razie śmierci ubezpieczającego rodzica lub opiekuna uposażonemu dziecku wypłacane jest odszkodowanie. W razie śmierci dziecka osobie ubezpieczającej zwracany jest tylko zebrany do tego momentu kapitał.

Ta polisa – podobnie jak wszystkie ubezpieczenia na życie – jest tym bardziej korzystna, im wcześniej ją wykupimy, np. tuż po narodzinach dziecka. Mamy wtedy więcej czasu na oszczędzanie, dlatego automatycznie składka jest niższa. Wiek fundatora również ma znaczenie, bo tego typu polisę można wykupić zazwyczaj tylko do 65. roku życia, jest to więc produkt dla rodziców, przyjaciół rodziny i młodych dziadków.

Jak widać, rynek ubezpieczeniowy jest tak bogaty, że bez trudu znajdziemy na nim produkty przygotowane z myślą o dzieciach. Pamiętajmy, że ubezpieczenia na życie hołdują zasadzie – im wcześniej, tym lepiej (w domyśle: tym niższa składka). Kierujmy się nią i w naszym życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *