Ranking Ubezpieczeń Grupowych

Ważne jednak, by wybrać jak najlepsze ubezpieczenie, które spełni oczekiwania większości zatrudnionych. A jest w czym wybierać.

Ubezpieczenie grupowe, które zawierane jest w zakładzie pracy to doskonały sposób dla przedsiębiorcy na zmniejszenie rotacyjności pracowników, zwiększenie ich zaangażowania oraz lojalności wobec pracodawcy. Zaproponowanie ubezpieczenia grupowego pracownikom buduje ich związek z firmą. Im samym zaś zapewnia lepsze warunki ubezpieczenia niż w przypadku polis indywidualnych.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

1. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta może z dumą mówić o jakości oferowanych przez siebie grupowych ubezpieczeń. Co więcej, do takiej polisy dołączyć mogą nie tylko pracownicy, ale również ich małżonkowie i pełnoletnie dzieci. To daje ogromne możliwości ochrony dla członków rodziny. W ramach oferowanego ubezpieczenia, ubezpieczeni mają do wyboru aż czterdzieści umów dodatkowych, które chronią przed zdarzeniami o bardzo różnorodnym charakterze. Do tego ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ponad dwadzieścia różnych chorób oraz różnorodnych świadczeń operacyjnych i specjalistycznych. Ubezpieczyciel wziął również pod uwagę niepełnoletnie dzieci pracowników. I choć nie mogą one samodzielnie przystąpić do ubezpieczenia, to i tak są one chronione dzięki specjalnym, przeznaczonym dla nich umowom dodatkowym.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

2. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali

Grupowe ubezpieczenie na życie w Generali to rozwiązanie, które jest dostępne nawet w małych firmach, ponieważ można je uruchomić już od trzech zgłoszonych osób. Ochrona ubezpieczeniowa trwa nieprzerwanie, przez cały okres obowiązywania umowy, a świadczenia wypłacane są już po 48 godzinach od zgłoszenia zdarzenia. W ramach ubezpieczenia dostępne jest przeszło pięćdziesiąt różnych umów dodatkowych, co powoduje, że można zapewnić sobie kompleksową ochronę. Polisa może zostać rozszerzona o pakiet inwestycyjny, co wspiera programy oszczędnościowe pracowników. Do tego można również powiększyć ubezpieczenie o pakiet usług assistance, które w pewnych okolicznościach bywają nie do przecenienia.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

3. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia doskonale sprawdza się jako firma, która chroni życie i zdrowie pracowników, ich małżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci. Oprócz podstawowej ochrony ubezpieczeniowej, która zabezpiecza ubezpieczonych na wypadek różnych zdarzeń losowych (wypadków i chorób), można dodatkowo wykupić jedno z bardziej ekskluzywnych, a przy tym niezwykle praktycznych ubezpieczeń na rynku. Chodzi mianowicie o pakiet Global doctors. Na czym on polega? Jest to ubezpieczenie, które wspiera w uzyskaniu rzetelnej diagnozy w przypadku poważnego zachorowania (druga opinia medyczna, raport weryfikujący diagnozę oraz zalecenia odnośnie do dalszej terapii). Co więcej, gdyby zaszła konieczność wdrożenia leczenia zagranicznego, to ubezpieczony otrzyma informację o trzech istotnych placówkach, które w tym obszarze się specjalizują. Po wybraniu jednej z nich otrzyma wsparcie w organizacji i opłaceniu leczenia, opiekę w czasie leczenia, pokrycie kosztów zakwaterowania dla osoby towarzyszącej oraz opłacenie leków i rekompensatę finansową za pobyt w szpitalu w wysokości 100 euro za jeden dzień pobytu. To chyba jedyne takie kompleksowe i wszechstronne ubezpieczenie w Polsce.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

4. Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU

PZU to lider ubezpieczeń na rynku polskim. Nie ustępuje też w obszarze ubezpieczeń grupowych. Przygotowana przez PZU polisa dla pracowników może być zawarta, gdy przystąpi do niej minimum osiem osób w wieku od 18 do 69 lat. Ochrona ubezpieczeniowa natomiast obowiązuje do 70 roku życia. Ubezpieczenie grupowe oferowane przez PZU charakteryzuje się bardzo wysokimi sumami ubezpieczenia (do 500 000 zł na umówię podstawowej i nawet do 3,5 mln zł na umowach dodatkowych) i szerokim zakresem ochrony, który obejmuje zarówno choroby, jak i wypadki – w dużym stopniu niezależnie od ich okoliczności (np. ochroną objęte jest nawet uprawianie sportów ekstremalnych). Ubezpieczyciel oferuje również prywatną opiekę medyczną i konsultacje ze specjalistami z zagranicy. Atrakcyjne dla ubezpieczonych może być to, że umowa może zostać zawarta bez względu na stan zdrowia osoby ubezpieczonej oraz rozszerzona bez konieczności wykonania dodatkowych badań medycznych.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

5. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Uniqa

Bardzo ciekawą propozycję dla przedsiębiorców ma Towarzystwo Ubezpieczeniowe Uniqua. Oferowana przez nich polisa ubezpieczenia grupowego pozwala na przystąpienie do ochrony osób już od 15 roku życia aż do 69 roku życia. Warunkiem jednak jej zawarcia jest zatrudnianie w firmie przynajmniej 16 osób. Niewątpliwą wartością polisy jest to, że może być ona dostosowana do potrzeb firm z zgodnie z ich niszą. Jednak to nie koniec jej wyróżników. W ramach zawartego ubezpieczenia można tworzyć podgrupy, które różnią się między sobą warunkami i zakresem ubezpieczenia. Na życzenie pracowników może zostać dołączona opcja inwestycyjna, co powoduje, że polisa zyskuje dodatkowy atut – staje się jednocześnie programem oszczędnościowym. Uniqua oferuje liczne umowy dodatkowe, a składka może być opłacana przez pracownika, pracodawcę lub współfinansowana.