Ranking ubezpieczeń OC/AC 

Ubezpieczenie OC komunikacyjne to polisa obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy pojazdów. Zgodnie z przepisami wszystkie ubezpieczenia OC zawierane są na tę samą sumę ubezpieczenia w przypadku szkody osobowej i rzeczowej. Z uwagi na to, warto wybrać takie ubezpieczenie, które w tym obszarze okaże się po prostu najkorzystniejsze cenowo.  

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

1. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Link 4

to lider ubezpieczeń komunikacyjnych. W ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC można dodatkowo wykupić Program Pomocy z Samochodem Zastępczym oraz Assistance Opony. Dzięki temu pomoc na miejscu zdarzenia może dotrzeć do Ciebie już w ciągu trzydziestu minut od wypadku. Dodatkowo, gdyby pojazd okazał się niezdolny do samodzielnej jazdy, możesz otrzymać wsparcie w postaci holowania nawet do 100 km. Firma oferuje udostępnienie samochodu zastępczego na okres trzech dni po kolizji lub kradzieży. Można również zapewnić sobie pomoc związana z wymianą koła lub holowanie do najbliższego warsztatu, w którym koło zostanie zmienione.

Warto też rozważyć uzupełnienie obowiązkowej polisy dobrowolną polisą AC (auto casco). Ta oferowana przez Link 4 działa na terenie całej Europy i we współpracy z agentem można dopasować jej zakres do własnych potrzeb i oczekiwań. Ubezpieczyciel oferuje również możliwość samodzielnego wybrania wariantu likwidacji szkód.

Gdyby doszło do zalania domu lub mieszkania, Home Assistance pozwala na zabezpieczenie wyposażenia domowego lub przetransportowanie go w bezpieczne miejsce. Podobnie na transport mogą liczyć również domownicy, gdyby się okazało, że dalsze przebywanie w domu stanowi zagrożenie lub jest po prostu niemożliwe z powodu szkód, do których wcześniej doszło.

Taka doraźna pomoc bywa niezwykle pomocna, dlatego warto rozważyć rozszerzenie swojej ochrony w taki właśnie sposób.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

2. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali

dąży do tego, by swoim klientom zapewnić maksymalne wsparcie w różnych sytuacjach drogowych. Dlatego też w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC oferuje również Assistance Komfort, które obejmuje holowanie po wypadku lub awarii bez franszyz kilometrowych.

Oryginalnym rozwiązaniem stosowanym przez Generali jest też NNW kierowcy, które obowiązuje nie tylko w jego pojeździe, ale w każdym, którym ubezpieczony się porusza. Do tego możliwość rozszerzenia ochrony o pomoc medyczną po wypadku. Kierowcy, którzy nie mają na swoim koncie szkód mogą skorzystać z ochrony zniżek, a dodatkowo – mogą otrzymać atrakcyjne rabaty za skorzystanie z pełnej oferty ubezpieczeniowej towarzystwa (np. za wykupienie ubezpieczenia mieszkania).

W Generali można również wykupić dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie AC (auto casco). Do zalet tej dodatkowej ochrony należy formuła all risks, czyli zabezpieczenie pojazdu na wypadek wystąpienia wszelkich ryzyk. Towarzystwo daje możliwość uzyskania atrakcyjnych zniżek przy bezszkodowej historii oraz wybór sposobu likwidacji szkód.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

3. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Vienna Insurance – Beesafe

Firma pochodząca z Austrii, Vienna Insurance, wprowadziła na polski rynek nową markę ubezpieczeniową, czyli Beesafe. Podstawowe ubezpieczenie OC dla kierowcy można dodatkowo rozszerzyć o ubezpieczenie szyb, opon, bezpośrednią likwidację szkód oraz NNW dla kierowcy pojazdu.

W ramach oferty ubezpieczeniowej, proponowanej przez Beesafe, istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o różnego rodzaju umowy dodatkowe. Zadziałają one wtedy, gdy szkoda zostanie spowodowana z Twojej winy lub nie da się ustalić sprawcy zdarzenia (np. szkoda parkingowa). Takie uzupełnienie ubezpieczenia chroni Cię przed koniecznością pokrycia wydatków związanych z naprawą z własnej kieszeni.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

4. Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU

to firma, która jako pierwsza przecierała szlaki ubezpieczeniowe w Polsce. Obecnie należy do grona liderów ubezpieczeniowych z różnych sektorów, w tym obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

W tym obszarze warto również zwrócić uwagę na dodatkową, dobrowolną polisę ubezpieczeniową, jaką jest AC (auto casco). PZU daje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia AC o pakiet Assistance, który stanowi formę pomocy usługowej (holowanie, auto zastępcze). Do tego to ubezpieczony decyduje o sposobie naprawy jego samochodu. Wychodząc na przeciw potrzebom swoich klientów PZU oferuje też ciekawy pakiet zniżek i rabatów, które można uzyskać za bezszkodową historię, dokupienie ubezpieczenia szyb lub za przeniesienie ubezpieczenia z innego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

4. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Uniqa

Ubezpieczenie OC komunikacyjne oferowane przez Uniqua to nie tylko ochrona obowiązkowa, ale również cały pakiet dodatkowego wsparcia. W ramach ochrony ubezpieczeniowej można dodatkowo skorzystać z AC, ubezpieczenia szyb, Zielonej Karty i Assistance Mini. W przypadku Uniqua warto kupować pakiet ubezpieczeniowy: OC i AC. Dlaczego? Ponieważ ochrona ubezpieczeniowa jest wówczas pełniejsza i bardziej rozbudowana.

Ubezpieczenie AC działa zawsze, gdy sprawcą zdarzenia jest sam ubezpieczony, osoby trzecie (również nie posiadające polisy OC), jak i gdy sprawca jest nieznany. Ubezpieczony ma możliwość decydowania o tym, jaki zakres ma mieć polisa ubezpieczeniowa, czyli jaka ochrona jest mu potrzebna. I trzecia, bardzo istotna sprawa, Uniqua oferuje interesujący pakiet umów typu assistance, co również warto rozważyć.

Rankingpolis.com.pl – Copyright 2023