Ranking Ubezpieczeń​

Czym jest Ranking Ubezpieczeń?

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia nie jest łatwym zadaniem. Dla laika oznacza to poświęcenie mnóstwa czasu na poszukiwania informacji o najbardziej istotnych czynnikach, które musi wziąć pod uwagę wybierając odpowiednią polisę. Następnie musi przejrzeć wiele portali internetowych, by zapoznać się z ofertami Towarzystw. Dlatego z myślą o naszych Klientach zestawiliśmy w Rankingu aktualne i najbardziej optymalne produkty ubezpieczeniowe. Ranking ubezpieczeń powstał na podstawie analiz przygotowanych przez naszych ekspertów. Duże doświadczenie w tym zakresie pozwoliło im na zachowanie obiektywizmu i niezależności, co jest bardzo ważną cechą wyróżniającą nas na tle konkurencji.

Responsive Card Slider

Ubezpieczenie na Życie

Ubezpieczenie na życie to opcjonalna polisa oferująca ochronę finansową w razie śmierci, choroby krytycznej lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Podobnie jak w OC komunikacyjnym, możesz samodzielnie wybrać sumę ubezpieczenia. Przejrzyj oferty różnych firm, aby znaleźć korzystne cenowo rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb i budżetu.

Zobacz Więcej

Ubezpieczenie OC/AC

Ubezpieczenie OC komunikacyjne to polisa obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy pojazdów. Zgodnie z przepisami wszystkie ubezpieczenia OC zawierane są na tę samą sumę ubezpieczenia w przypadku szkody osobowej i rzeczowej. Z uwagi na to, warto wybrać takie ubezpieczenie, które w tym obszarze okaże się po prostu najkorzystniejsze cenowo.

Zobacz Więcej

Ubezpieczenie Nieruchomości

Ubezpieczenie swojego domu i mieszkania to sposób na zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa i spokojnego snu nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Ważne jednak jest to, by to ubezpieczenie było dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań. Na rynku wiele jest ciekawych produktów, które z powodzeniem mogą chronić Twój dom lub mieszkanie.

Zobacz Więcej
Logo Slider
 • Generali
 • Allianz
 • PZU
 • Uniqa
 • Ergo-hestia
 • Link4
 • HDI
 • Proama
 • Inter-risk
 • Logo 5
 • Logo 5
 • Logo 5
oc/ac

Ubezpieczenie OC/AC

Na co warto zwrócić uwagę:

Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) i AC (Autocasco) są kluczowe dla każdego właściciela pojazdu. OC jest obowiązkowe i chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim. AC jest dobrowolne i zabezpiecza przed kosztami naprawy własnego pojazdu w wyniku kolizji, kradzieży, czy innych zdarzeń losowych.

 1. Zakres ochrony: Upewnij się, że polisa OC pokrywa wszystkie wymagane prawem sytuacje. W przypadku AC sprawdź, jakie zdarzenia są objęte ubezpieczeniem.
 2. Sumy ubezpieczenia: Sprawdź limity odpowiedzialności ubezpieczyciela w polisie OC i AC.
 3. Wyłączenia odpowiedzialności: Zwróć uwagę na sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 4. Wartość pojazdu: Przy AC ważne jest, aby wartość pojazdu była ustalona zgodnie z jego rzeczywistą wartością rynkową.
 5. Dodatkowe opcje: Sprawdź możliwość rozszerzenia polisy o dodatkowe opcje, takie jak assistance, ubezpieczenie szyb, czy ochrona przed kradzieżą.

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie domu lub mieszkania chroni przed skutkami zdarzeń losowych, takich jak pożar, zalanie, kradzież, czy klęski żywiołowe. Może również obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie nieruchomości.

Na co warto zwrócić uwagę:

 1. Zakres ochrony: Upewnij się, że polisa obejmuje wszystkie istotne ryzyka, w tym pożar, zalanie, kradzież, wandalizm i klęski żywiołowe.
 2. Suma ubezpieczenia: Powinna odzwierciedlać wartość odtworzeniową nieruchomości oraz wartościowe przedmioty znajdujące się wewnątrz.
 3. Franszyza: Sprawdź, jaka jest wysokość franszyzy (kwoty, którą będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni w przypadku szkody).
 4. Wyłączenia odpowiedzialności: Zwróć uwagę na sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 5. Dodatkowe opcje: Możliwość rozszerzenia polisy o dodatkowe ubezpieczenia, takie jak ochrona przed szkodami wyrządzonymi przez sąsiadów, assistance domowe, czy ubezpieczenie budynków gospodarczych.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie zapewnia finansowe zabezpieczenie dla bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Może również obejmować ochronę na wypadek ciężkiej choroby, trwałego inwalidztwa lub niezdolności do pracy.

Na co warto zwrócić uwagę:

 1. Zakres ochrony: Upewnij się, że polisa obejmuje wszystkie istotne ryzyka, w tym śmierć, ciężką chorobę, inwalidztwo i niezdolność do pracy.
 2. Suma ubezpieczenia: Powinna odzwierciedlać potrzeby finansowe rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego, takie jak spłata kredytów, utrzymanie standardu życia, edukacja dzieci itp.
 3. Wyłączenia odpowiedzialności: Zwróć uwagę na sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 4. Okres ubezpieczenia: Sprawdź, na jaki okres zawarta jest polisa i czy istnieje możliwość jej przedłużenia.
 5. Dodatkowe opcje: Możliwość rozszerzenia polisy o dodatkowe ubezpieczenia, takie jak ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej, ubezpieczenie szpitalne, czy ochrona przed skutkami nieszczęśliwych wypadków.

Rankingpolis.com.pl – Copyright 2023