Jak powstał ranking?

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia nie jest łatwym zadaniem. Dla laika oznacza to poświęcenie mnóstwa czasu na poszukiwania informacji o najbardziej istotnych czynnikach, które musi wziąć pod uwagę wybierając odpowiednią polisę. Następnie musi przejrzeć wiele portali internetowych, by zapoznać się z ofertami Towarzystw. Dlatego z myślą o naszych Klientach zestawiliśmy w Rankingu aktualne i najbardziej optymalne produkty ubezpieczeniowe. Ranking ubezpieczeń powstał na podstawie analiz przygotowanych przez naszych ekspertów. Duże doświadczenie w tym zakresie pozwoliło im na zachowanie obiektywizmu i niezależności, co jest bardzo ważną cechą wyróżniającą nas na tle konkurencji.

1

NATIONALE NEDERLANDEN – SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ

Sposób na przyszłość to przejrzysta polisa ochronno-inwestycyjna. Ochroną można objąć osoby w wieku od 1 do 66 lat. Ubezpieczając się w Nationale Nederlanden w jednym pakiecie otrzymujesz ochronę życia i zdrowia dla Ciebie oraz Twojej rodziny, a także możliwość gromadzenia środków i inwestowania w wybrane przez Ciebie fundusze inwestycyjne.

2

AVIVA – NOWA PERSPEKTYWA

Nowa perspektywa to ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne, której głównym zadaniem jest finansowe zabezpieczenie Twojej rodziny w trudnej sytuacji, gdy Ciebie zabraknie. Ponadto, umożliwia zabezpieczenie się na wypadek chorób lub niezdolności do pracy, gromadzenie kapitału na przyszłość n rachunku podstawowym oraz inwestowanie w wybrane fundusze kapitałowe na rachunkach dedykowanych.

3

WARTA – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

Twoja przyszłość – to ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne przeznaczone dla osób od 18 do 65 roku życia. Ubezpieczenie zabezpieczy finansowo Ciebie i Twoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, a dodatkowo umożliwi zgromadzenie kapitału na przyszłość.

4

ALLIANZ – PLAN NA DZIŚ I JUTRO

Plan na dziś i jutro to wygodne ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne, z możliwością zawarcia umowy na dwie osoby, pozostające ze sobą w związku małżeńskim lub nieformalnym. Obok zapewnienia ochrony na wypadek śmierci ubezpieczonych, celem umowy podstawowej jest długoterminowe gromadzenie i inwestowanie środków finansowych w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

5

AXA – PLAN ELASTYCZNY

Plan Elastyczny to ubezpieczenie na życie łączące w sobie funkcję ochronną z możliwością długotrwałego (minimum 10 lat) inwestowania w UFK. Jest to elastyczny produkt, który służy zabezpieczeniu finansowemu wskazanych przez Ciebie osób na wypadek Twojej śmierci. W ramach tej polisy możesz rozszerzyć zakres ochrony na wypadek pogorszenia stanu zdrowia zarówno z powodu chorób jak i nieszczęśliwych wypadków. Ponadto, masz możliwość inwestowania w UFK o różnych profilach ryzyka, dających dostęp do inwestycji polskich i międzynarodowych.

O pozycji w rankingu decydowała liczba punktów – im więcej, tym wyższe miejsce. Punkty zostały przyznane w następujących kategoriach:

  • Wiek ubezpieczającego się, czyli w jakim wieku można zawrzeć umowę ubezpieczenia. Oferty, które umożliwiały zawarcie umowy ubezpieczenia poniżej 18. roku życia i powyżej 70 lat otrzymały najwięcej punktów.
  • Okres ubezpieczenia. Polisa terminowa otrzymała mniej punktów, bezterminowa – więcej.
  • Maksymalna wysokość sumy ubezpieczenia – najwyżej oceniliśmy produkt, który ma niską sumę minimalną i brak maksymalnej.
  • Składka - częstotliwość jej opłacania, zmiana częstotliwości opłacania oraz zawieszenie opłacania – przyznawaliśmy punkty za produkty, które są bardziej elastyczne.
  • Umowy dodatkowe – większa liczba umów dodatkowych – więcej punktów;
  • Okresy karencji – punkty przyznawaliśmy za krótsze okresy lub za całkowity brak karencji.
  • Wyłączenia – najwięcej punktów otrzymały produkty, które mają w OWU mniejszą ilość wyłączeń.
  • Ochrona tymczasowa – najwyższą liczbę punktów przyznawaliśmy za krótszy okres ochrony tymczasowej.

Ponadto, w naszym poradniku (blogu) publikujemy artykuły, które odpowiadają na najczęstsze zapytania dotyczące procesu wyboru odpowiedniej polisy na życie. Wykonaliśmy tę pracę, by zaoszczędzić Ci czas, który możesz przeznaczyć na to, co lubisz najbardziej. Ciesz się życiem!