Ubezpieczenie na życie z cesją – co to znaczy?

Podjęcie się kredytu o dużej kwocie – np. hipotecznego – to dość poważna decyzja. A co się stanie ze spłatą kredytu, kiedy kredytobiorca ulegnie wypadkowi i będzie niezdolny do jakiejkolwiek pracy zarobkowej, a w najgorszym wypadku – poniesie śmierć?

Czy w takiej tragicznej sytuacji spłatą rat zostanie obarczona rodzina, która i tak przeżywa bardzo trudne chwile? Aby zabezpieczyć się finansowo, możesz zakupić ubezpieczenie na życie z cesją na bank. Co to znaczy?

W przypadku kupienia ubezpieczenia na życie z cesją na bank, ubezpieczyciel może zadbać o pokrycie pozostałych rat kredytu w sytuacji, kiedy kredytobiorca umrze lub nie będzie zdolny do pracy w wyniku poważnego wypadku. Mamy wtedy do czynienia z cesją należności. Cesja należności polega na takim zastrzeżeniu w umowie ubezpieczeniowej, które mówi, że odszkodowanie (w całości lub części) zostanie wypłacone osobie fizycznej lub prawnej, na rzecz której dokonano cesji, a nie ubezpieczonemu lub osobie uposażonej.

 

Czyli w takim wypadku po śmierci osoby ubezpieczonej nie rodzina dostanie odszkodowanie, ale zostanie ono przeznaczone na pokrycie zaległości w banku. Umowy mogą być różnie sformułowane – jeśli w umowie nie są zaznaczone żadne szczególne regulacje, w przypadku wystąpienia szkody ubezpieczyciel powiadamia bank o tym, który decyduje, czy odszkodowanie ma zostać wypłacone poszkodowanemu, czy być pokryciem zaległości ratalnych. Ubezpieczenie na życie z cesją to też ochrona finansowa ubezpieczonego na wypadek sytuacji, w której zwlekałby on z płatnościami kolejnych rat kredytu – bank może się wtedy zwrócić do ubezpieczyciela z wnioskiem o zapłatę zaległości z ubezpieczenia.

Cesja – zabezpieczenie finansowe

Cesja jest praktycznie standardem, jeśli ubezpieczony zaciąga kredyt hipoteczny. To nie tylko zabezpieczenie finansowe dla osoby ubezpieczonej i jej rodziny, ale również dla banku. Dlatego górna granica odszkodowania w polisie na życie powinna wynosić tyle, ile wynosi kredyt, aby nie nastąpiła sytuacja, w której po przekazaniu pieniędzy przez ubezpieczyciela bankowi i tak brakuje pewnej kwoty do całkowitej spłaty kredytu. Kredytobiorcy powinni pamiętać o tym, że nie muszą obowiązkowo przystępować do ubezpieczenia dla kredytobiorców, które oferuje im bank. Mogą wybrać dowolne ubezpieczenie na życie, które będzie im także odpowiadało funkcją ochronną, aczkolwiek banki często mają przygotowane listy towarzystw ubezpieczeniowych i ofert, które są przez nich akceptowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *