Rodzaje ubezpieczeń na życie

Aby dobrze wybrać ubezpieczenie na życie, warto poznać główne typy tych polis, określić ich mocne i słabe strony, a potem zdecydować, jaki rodzaj polisy najbardziej pasuje do naszych potrzeb. Dopiero potem należy szukać konkretnych produktów.

Ubezpieczenia na życie można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od wybranego kryterium.

 1. Biorąc pod uwagę liczbę osób objętych ubezpieczeniem, polisy na życie dzielimy na:
 • indywidualne,
 • rodzinne,
 1. Biorąc pod uwagę czas trwania umowy ubezpieczeniowej, ubezpieczenia na życie dzielimy na:
 • terminowe – zawierane na określony czas, np. na 5 lat lub czas trwania spłaty kredytu. Jeśli w czasie trwania polisy nie dojdzie do żadnego zdarzenia objętego ubezpieczeniem, a termin obowiązywania polisy minie, ubezpieczony nie otrzyma żadnej rekompensaty.
 • bezterminowe – zawierane przez osoby starsze najczęściej do 85 r. ż., potem możliwe jest przejście na tryb bezskładkowy, zapewniają środki dla rodziny w razie śmierci ubezpieczonego, np. na godny pogrzeb.
 • na życie i dożycie – zawierane na określony czas; część wpłacanej składki przeznaczana jest na ochronę ubezpieczonego, a część jest inwestowana i wypłacana w momencie upływu terminu obowiązywania umowy.

 

Ten typ polisy jest oferowany zazwyczaj w 3 wariantach w zależności od procentowej wypłaty sumy ubezpieczenia:

a) jeśli ubezpieczony nie dożyje do końca umowy – 100% sumy ubezpieczenia dla uposażonych,
b) ubezpieczony dożyje do końca umowy – 50% sumy ubezpieczenia dla właściciela polisy,
c) jeśli ubezpieczony dożyje do końca umowy – otrzyma 100% odszkodowania, a jeśli nie – rodzina otrzyma 200% tej kwoty.

 1. Biorąc pod uwagę przeznaczenie składki, polisy dzielimy na:
 • Ochronne – mają za zadanie ochronę uposażonych na wypadek śmierci ubezpieczonego i mogą być rozszerzone o następujące polisy dodatkowe:

– ubezpieczenie NNW,

– ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania,

– ubezpieczenie na wypadek operacji i hospitalizacji,

– OC w życiu prywatnym,

– ubezpieczenie na wypadek utraty pracy.

 • Ochronno-inwestycyjne – część składki przeznaczana jest na ochronę, a cześć na inwestycję, przy czym najważniejsze jest gromadzenie kapitału, a dopiero w dalszej kolejności ochrona na wypadek zgonu, choroby lub kalectwa.

Ubezpieczony sam wybiera procentowy podział składki na te dwa cele oraz to, w jakie Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe chce inwestować. Wybiera też określoną strategię inwestycyjną zarządzaną przez TFI (towarzystwo funduszy inwestycyjnych). Mogą być one różne – bezpieczne, inwestujące w obligacje, mieszane lub „agresywne”, dające szansę uzyskania wysokich zysków, ale obarczone największym ryzykiem inwestycyjnym.

 • Posagowe – fundator (rodzic, krewny, przyjaciel) deklaruje opłacanie dziecku określonej składki do określonego terminu – osiągnięcia pełnoletności, zakończenia studiów itp. Cześć składki ochrania finansowo życie i zdrowie dziecka, a część trafia na konto jako posag, jest oszczędzana lub inwestowana, a potem wypłacana w ustalonym momencie – na 18. urodziny, zakończenie studiów itp.

Mamy nadzieję, że ten krótki przegląd rodzajów ubezpieczeń na życie ułatwi Państwu zdefiniowanie swoich potrzeb. Pamiętajmy, że nie każda polisa na życie jest dla każdego – inne preferencje będzie miał ojciec rodziny, a inne osoba samotna, inne student, a inne emeryt. Warto samodzielnie przejrzeć oferty w internecie, poczytać przydatne poradniki, a potem skorzystać z pomocy co najmniej jednego agenta ubezpieczeniowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *