Blaski i cienie ubezpieczenia grupowego

W obecnych czasach pracodawcy, zwłaszcza z branży produkcyjnej, coraz bardziej zaczynają cenić wysoko wykwalifikowanego i lojalnego pracownika. Rekordowo niskie bezrobocie sprawiło, że to pracownicy niektórych branż mogą przebierać w ofertach pracy. Czym ich skusić, by wybrali właśnie nasza firmę lub z niej nie odchodzili?

Najprostszym sposobem zaskarbienia sobie pracownika są oczywiście zarobki. Ale one nie mogą rosnąc w nieskończoność. Pracodawcy oferują więc różnego typu bonusy, takie jak karnety do klubów fitness lub na basen, pakiet medyczny, dofinansowanie do wczasów i… ubezpieczenie grupowe. Ten ostatni bonus wykorzystywany był od lat przez korporacje, ale z roku na rok staje się coraz powszechniejszy również w małych firmach. Daje on pracodawcy dodatkową korzyść – w razie nagłego wypadku pracownika lub jego małżonka zabezpiecza los reszty rodziny. Ubezpieczenie grupowe – często wykupywane w jednym pakiecie z opieką medyczną – to najlepszy instrument w procesie zarządzania kadrami i stworzenia stabilnej, lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej. Pracodawca może też wykorzystywać dodatkowe elementy tej polisy jako bonus dla najlepszych pracowników. Dzięki temu nie tylko pracownicy nie odchodzą z firmy, ale staje się ona atrakcyjna jako potencjalny pracodawca.

 

Na czym polega ubezpieczenie grupowe?

Grupowe ubezpieczenie na życie zawierane jest przez pracodawcę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym w celu ochrony życia i zdrowia pracowników. Ma ono charakter imienny – lista pracowników objętych ochroną musi być stale aktualizowana przez dział kadr w porozumieniu z ubezpieczycielem. W zależności od tego, kto jest płatnikiem składek, ubezpieczenia grupowe dzielimy na:

 • sponsorowane (składki opłaca w całości pracodawca),
 • dobrowolne (składki są one potrącane przez pracodawcę z pens pracownika),
 • mieszane (określony zakres ubezpieczenia opłacany jest przez pracodawcę, a reszta przez pracownika).

 

Zalety polisy grupowej

Ubezpieczenie grupowe ma bez wątpienia znacznie więcej blasków niż cieni. Oto najważniejsze zalety tej polisy:

 • Wybór spośród kilku wariantów w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, wieku ubezpieczanego pracownika i liczby umów dodatkowych dokupionych do polisy.
 • Suma ubezpieczenia może być stała lub proporcjonalna do wynagrodzeń pracowników.
 • Wysokość składki ustalana jest na podstawie profilu wiekowego oraz płci całej grupy.
 • Pracownicy nie muszą przechodzić badań lekarskich (szansa dla starszych i mających problemy ze zdrowiem pracowników).
 • Możliwość objęcia ubezpieczeniem współmałżonka i rodziny pracownika.
 • Niska składka w porównaniu z indywidualną polisą na życie.
 • Duży zakres ochrony, często również ubezpieczenie zdrowotne i na wypadek narodzin dziecka.
 • Mniej restrykcyjne wyłączenia niż w ubezpieczeniach indywidualnych.
 • Charakter terminowy, np. obejmuje pracownika ochroną zazwyczaj do 79. roku życia.

 

Słabe strony „grupówek”

Bez wątpienia słabą stroną polis grupowych jest stosunkowo mała suma ubezpieczenia i niemożność dostosowania ich do indywidualnych potrzeb – można tylko wybrać jeden z wariantów umowy.

Drugą słabą stroną jest terminowy charakter umowy – po ukończeniu określonego wieku, zwykle 79 lat, pracownik nie jest jednak chroniony żadnym ubezpieczeniem.

Trzecią słabą stroną – przynajmniej dla pracownika – jest „przywiązanie” go poprzez polisę do pracodawcy. W przypadku zmiany pracy pracownik musi się starać o zmianę umowy z ubezpieczycielem i przejąć na siebie obowiązek płacenia składek, ewentualnie zostać objęty ubezpieczeniem grupowym nowego pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *