Twoja przyszłość – to ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne przeznaczone dla osób od 18 do 65 roku życia. Ubezpieczenie zabezpieczy finansowo Ciebie i Twoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, a dodatkowo umożliwi zgromadzenie kapitału na przyszłość.

Zalety ubezpieczenia:

  • Łatwy dostęp do zgromadzonych oszczędności – w dowolnym momencie możesz dokonać częściowej i całkowitej wypłaty zgromadzonych środków;
  • Zakres dostosowany do Twoich potrzeb – możesz swobodnie dopasować zakres ochrony oraz poziom inwestowania;
  • Swoboda wyboru profilu inwestycyjnego – masz możliwość wyboru Funduszy i Planów Inwestycyjnych;
  • Ubezpieczenie na wypadek choroby śmiertelnej – w ramach ubezpieczenia możesz zabezpieczyć się na wypadek poważnych chorób. W razie wystąpienia tzw. choroby śmiertelnej Warta wypłaci należne świadczenie, a w przypadku trwałego całkowitego inwalidztwa przejmie opłacanie składek.

 


Umowa ubezpieczeniowa

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony. Przez maksymalnie 60. dni od podpisania obowiązuje „ochrona tymczasowa”. Jest to okres, w którym Towarzystwo dokonuje oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W ty momencie zakres ochrony obejmuje śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku, a wypłacone świadczenie jest w wysokości gwarantowanej sumy ubezpieczenia określonej we wniosku o zawarcie umowy, nie więcej jednak niż 100 tys. zł.

 

Umowy dodatkowe

W ramach ubezpieczenia Twoja przyszłość możesz zawrzeć również umowy dodatkowe chroniące na wypadek poważnych problemów ze zdrowiem:

  • Przejęcie opłacania składek w przypadku trwałego całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego.
  • Na wypadek wystąpienia choroby śmiertelnej u Ubezpieczonego.