Terminowe ubezpieczenie Plan pełnej ochrony służy przede wszystkim zabezpieczeniu finansowemu rodziny w razie nagłych nieprzewidzianych zdarzeń. W przypadku Twojej śmierci pomoże rodzinie spłacić zobowiązania i utrzymać standard życia na dotychczasowym poziomie. Warto przy tym pamiętać, że świadczenie z tytułu polisy zwolnione jest z podatku od spadku i darowizn.

Zalety polisy ochronnej:

 • W razie nieprzewidzianych zdarzeń – pomoc w spłacie zobowiązań finansowych, np. kredyt;
 • Szeroki wybór opcji dodatkowych,
 • Możliwość usługi organizacji oraz pokrycia kosztów leczenia w wyspecjalizowanych klinikach na całym świecie;
 • Możliwość ubezpieczenia dziecka na wypadek zachorowania na poważną chorobę.

Umowa ubezpieczeniowa

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która w dniu podpisania ukończyła 18 rok życia, ale nie ma ukończonych 71 lat. Umowę zawiera się na okres nie krótszy niż 1 rok, nie dłużej jednak niż do dnia rocznicy polisy bezpośrednio poprzedzającej ukończenie przez Ubezpieczonego 100 lat. Po otrzymaniu wypełnionego wniosku, Allianz udziela tzw. ochrony tymczasowej, która trwa do momentu wystawienia polisy. Wówczas świadczenie wypłacane jest wyłącznie w sytuacji śmierci wskutek wypadku.

Umowy dodatkowe

By w pełni cieszyć się życiem i nie martwić o to, co przyniesie jutro, warto też zabezpieczyć się na każdą inną ewentualność wykupując dodatkowe ubezpieczenia. W ramach  polisy oferowanej przez Allianz możesz zawrzeć umowy dodatkowe:

 • Poważne choroby,
 • Organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia za granicą,
 • Regularne wypłaty dla bliskich,
 • Utrata samodzielności,
 • Operacja,
 • Pobyt w szpitalu,
 • Uszkodzenie ciała,
 • Gdyby Ciebie nagle zabrakło.

Dla dziecka:

 • Poważne choroby,
 • Organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia za granicą,
 • Uszkodzenie ciała i operacje,
 • Pobyt w szpitalu.