Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy na życie?

Polisa na życie to skomplikowany produkt, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie bytu najbliższym w razie naszej śmierci lub zapewnienie ochrony nam i całej rodzinie na wypadek zdarzeń losowych, takich jak choroba, kalectwo czy utrata pracy. Warto przed jej wyborem ustalić, czy zależy nam tylko na ochronie, czy również na oszczędzaniu kapitału na przyszłość lub inwestowaniu naszych środków finansowych.

Od odpowiedzi na to pytanie zależy nie tylko wybór typu polisy, ale również ustalenie wysokości składki, czyli środków finansowych, które przez cały okres trwania umowy ubezpieczeniowej będziemy płacić ubezpieczycielowi. Jeśli priorytetem jest dla nas wyłącznie ochrona, w zależności od wieku zdecydujemy się na terminową lub bezterminową polisę na życie. Jeśli jednak chcemy część naszej składki przeznaczyć na gromadzenie i/lub pomnażanie kapitału na przyszłość, warto przyjrzeć się polisom inwestycyjnym lub oszczędnościowym.

Oszczędzać a inwestować to różnica

Kapitał na przyszłość możemy gromadzić dla nas lub naszych dzieci. Jeśli zależy nam tylko na dobru dziecka, możemy zdecydować się na polisę posagową, która zapewni mu środki finansowe na wypadek naszej śmierci, a jednocześnie umożliwi dobry start w dorosłość po osiągnięciu pełnoletniości. Fundatorem w polisie posagowej nie musi być wyłącznie rodzic – może to być krewny lub przyjaciel rodziny. Gdy wykupimy polisę tuż po narodzinach dziecka, możemy liczyć na niższe składki, bo okres działania ubezpieczenia jest dłuższy.

Jeśli zależy nam na gromadzeniu kapitału na swoją przyszłość, np. odłożenie dodatkowych środków na moment przejścia na emeryturę, możemy wybrać jeden z ubezpieczeniowych produktów oszczędnościowych lub inwestycyjnych, choć typowych polis oszczędnościowych na polskim rynku jest bardzo mało. To dobry sposób dla osób samotnych lub tych, którzy nie mają potrzeby zabezpieczenia bliskich, bo np. posiadają już polisę ochronną. Tego typu polisy mają wyraźnie określony podział składki – z reguły jej mała część przeznaczana jest na ochronę, a większa odkładana jest na specjalne konto oszczędnościowe lub lokowana w tzw. fundusze inwestycyjne.

Wybór funduszu to wybór sposobu inwestowania

Fundusze inwestycyjne dzielą się na zamknięte i otwarte, w ramach których  inwestor, czyli wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe upoważnione przez ubezpieczonego, kupuje tzw. jednostki uczestnictwa, a na jego życzenie fundusz ma obowiązek natychmiast je odkupić. Ze względu na wykorzystywane instrumenty finansowe fundusze otwarte dzielimy na:

  • Fundusze bezpieczne – fundusze obligacji, gotówkowe i fundusze rynku pieniężnego. Inwestują one w dłużne lub komercyjne papiery wartościowe i mogą posiadać w portfelu pewien udział lokat bankowych. Zyski są z nich mniejsze, ale gwarantowane.
  • Fundusze mieszane – fundusze stabilnego wzrostu i zrównoważone, lokują środki w akcje oraz dłużne papiery wartościowe. Zyski z nich mogą być większe przy stosunkowo małym ryzyku inwestycyjnym.
  • Fundusze agresywne, inwestujące w akcje. Zyski z nich mogą być duże, ale też ryzyko inwestycyjne jest największe.

Jeśli boimy się ryzyka inwestycyjnego, warto wybrać polisę o charakterze oszczędnościowym lub inwestować w tzw. fundusze bezpieczne. Nasze zyski będą być może mniejsze, ale przewidywalne.

Dobry wybór polisy to bezpieczna przyszłość

Aby dokonać dobrego wyboru polisy oszczędnościowej, warto przejrzeć w Internecie ranking ubezpieczeń oszczędnościowych, dokonać wstępnego wyboru, a następnie gruntownie przestudiować Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W przypadku tych polis szczególnie zalecane jest spotkanie z agentem ubezpieczeniowym, gdyż tego typu polisy mogą mieć nieujawniane w OWU koszty dodatkowe, takie jak np. opłata administracyjna, opłata za kupno jednostki funduszu inwestycyjnego, za zarządzanie aktywami itp. Dlatego należy poznać wszystkie koszty funkcjonowania polisy i upewnić się, czy zawsze możliwa będzie alokacja składki i jakie są warunki zawieszenia opłacania składek lub rezygnacji z polisy.

Tylko rzetelna analiza kilku produktów ubezpieczeniowych z co najmniej jednym agentem zagwarantuje nam właściwy wybór, który w dużym stopniu może przesądzić o naszej przyszłości.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *