Ubezpieczenie na życie – o czym warto wiedzieć?

Ubezpieczenia na życie swym rodowodem sięgają końca XVI w., gdy kupcy i żeglarze ubezpieczali siebie i przewożony towar na wypadek ataku piratów. Obecnie są dostępne niemal dla każdego w wieku od 15 do 69, a niekiedy nawet 80 lat, a jako osobę trzecią możemy również ubezpieczyć małoletnich. Warto poznać ich typy, by w zależności od naszego wieku i sytuacji życiowej wybrać odpowiedni produkt.

Decyzja o kupnie polisy na życie to indywidualna sprawa każdego człowieka, zależna od jego potrzeby zabezpieczenia bliskich na wypadek swojej śmierci, a dodatkowo zapewnienia ochrony sobie i całej rodzinie w razie zdarzeń losowych, takich jak np. choroba, operacja, utrata pracy itp. Nie każdy odczuwa taką potrzebę, ale na przykład jeśli posiadamy i utrzymujemy rodzinę, a dodatkowo podjęliśmy zobowiązania finansowe, odpowiedzialność za los naszych bliskich staje się na tyle duża, że kupno polisy na życie pomaga nam zapewnić spokój i bezpieczeństwo.

 

Polisy się różnią podobnie jak ludzie

Nie ma idealnej polisy dla każdego, bo ludzie różnią się wiekiem, sytuacją życiową, potrzebami i zasobnością portfela. Dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe z biegiem lat wytworzyły 5 podstawowych typów ubezpieczeń na życie, przeznaczonych dla różnych klientów. Oto one:

  1. Ubezpieczenie terminowe – zawierane na określony czas, od roku do kilkudziesięciu lat, zazwyczaj do ukończenia 75. r. ż. Chroni rodzinę lub inne osoby uposażone na wypadek śmierci ubezpieczonego, często jest rozszerzane o ubezpieczenia dodatkowe. Jego składki są niskie, ale suma ubezpieczenia wypłacana jest tylko w razie śmierci ubezpieczonego. Jest polecane szczególnie kredytobiorcom lub osobom, które szukają taniej polisy ochronnej.

 

  1. Ubezpieczenia terminowe na życie i dożycie – produkt mieszany, który od ubezpieczenia terminowego różni się tym, że część wpłacanej składki trafia na specjalnie utworzone konto oszczędnościowe. Ubezpieczony określa w umowie wiek, po osiągnięciu którego wypłacane są mu zgromadzone środki. Polisa może być rozszerzona o umowy dodatkowe zapewniające ochronę na wypadek choroby, nieszczęśliwego wypadku, utraty pracy itp. Polecana osobom chcącym zyskać ochronę ubezpieczeniową i odkładać pieniądze np. na emeryturę.

 

  1. Ubezpieczenie bezterminowe – polisa zapewniająca ochronę ubezpieczeniową na całe życie, skierowana przede wszystkim do seniorów, gdyż górna granica wieku sięga nawet 85 lat, a niektórzy ubezpieczyciele po osiągnięciu przez ubezpieczonego 90 r.ż. nadal zapewniają ochronę ubezpieczeniową przy przejściu na tryb bezskładkowy. Z uwagi na wyższe ryzyko ubezpieczeniowe cechują ją wysokie składki w stosunku do sumy ubezpieczenia, zazwyczaj ograniczonej do 100 tys. zł. Nie wymaga wypełniania ankiety medycznej i można ją zawrzeć ze współmałżonkiem.

 

  1. Ubezpieczenie inwestycyjne – polisa mieszana, w której składka dzielona jest na dwie części: ochronną i inwestycyjną. Na ochronę zazwyczaj przeznaczana jest mała część składki, a środki przeznaczone na inwestycje lokowane są w wybrany przez ubezpieczonego fundusz inwestycyjny. Ze względu na ponoszone przez ubezpieczonego ryzyko inwestycyjne fundusze dzielą się na: bezpieczne, stabilnego wzrostu i agresywne. Polisa polecana jest osobom, którym bardziej niż na rzeczywistej ochronie ubezpieczeniowej zależy na odkładaniu kapitału na przyszłość.

 

  1. Ubezpieczenie posagowe – skierowane do rodziców, którzy chcą nie tylko zabezpieczyć dziecko na wypadek swojej śmierci, ale również zapewnić mu środki finansowe na start w dorosłość. Ma charakter ochronno-oszczędnościowy lub ochronno-inwestycyjny. Fundatorem deklarującym opłacanie składek może być członek rodziny lub jej przyjaciel. Część składki przeznaczana jest na ochronę dziecka w razie śmierci Fundatora, a cześć na tzw. posag, wypłacany zazwyczaj po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości.

 

Znając ten ogólny podział, łatwiej nam będzie dokonać wyboru poszczególnych produktów. Jeśli zależy nam wyłącznie na ochronie – wybierzmy spośród polis terminowych lub bezterminowych. Jeśli zaś interesuje nas polisa inwestycyjna, warto przeanalizować ranking ubezpieczeń inwestycyjnych, zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia wybranych produktów, a potem odbyć co najmniej jedno spotkanie z agentem w celu dokonania właściwego wyboru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *