Ranking Ubezpieczeń Nieruchomości 

Ubezpieczenie swojego domu i mieszkania to sposób na zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa i spokojnego snu nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Ważne jednak jest to, by to ubezpieczenie było dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań. Na rynku wiele jest ciekawych produktów, które z powodzeniem mogą chronić Twój dom lub mieszkanie. 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

1. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali

Generali już w swoich produktach opracowało pewien pakiet rozwiązań, które mogą zaspokoić zróżnicowane potrzeby ubezpieczeniowe klientów. Tak powstały trzy warianty ubezpieczenia nieruchomości. Są:

  • Ubezpieczenie Standard: chroni wyłącznie na wypadek ryzyk podstawowych;
  • Ubezpieczenie Optymalne: dodatkowo uwzględnia szkody spowodowane przez przepięcia i stłuczenia;
  • Ubezpieczenie Diament: chroni nieruchomość w formule all risks, czyli od ryzyk nazwanych i nienazwanych.

Warto tu również wspomnieć, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali NIE wyłącza swojej ochrony, gdy zapomnisz zamknąć drzwi, zostawisz otwarte okno, przez które dojdzie do zalania, czy zapomnisz o regularnych przeglądach serwisowych.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

2. Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU

Ubezpieczenie nieruchomości w PZU to pewność, że w razie zdarzenia ubezpieczeniowego otrzymasz wypłatę odszkodowania, a ubezpieczyciel dołoży starań, by procedury zajęły jak najmniej czasu.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU oferuje zabezpieczenie Twojej nieruchomości na wypadek zdarzeń losowych, kradzieży i dewastacji. Dodatkowo możesz je rozszerzyć o OC w życiu prywatnym, ochronę prawną, ubezpieczenie nagrobka, czy zabezpieczenie przed stłuczeniem.

Co ważne, PZU zapewnia również wsparcie w razie wyłudzenia pieniędzy, jeżeli jako ubezpieczony masz powyżej 65 lat lub w ubezpieczonej przez Ciebie nieruchomości mieszkają osoby poniżej 13 roku życia.

To bardzo szerokie, a przez to kompleksowe wsparcie powoduje, że możesz spać spokojnie, niezależnie od tego, gdzie akurat przebywasz. Twoja nieruchomość jest starannie chroniona.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

3. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

Obecna od dziesięcioleci na polskim rynku Warta to Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które gwarantuje bardzo szeroką gamę ubezpieczeń nieruchomości. Przede wszystkim są to dwa pakiety ubezpieczeń: Warta Dom i Warta Dom Komfort.

Ubezpieczenie Warta Dom chroni od ryzyk nazwanych i wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, natomiast Warta Dom Komfort to ubezpieczenie, które funkcjonuje w formule all risks.

Do tego, każdy z tych pakietów może być indywidualnie rozszerzony za pomocą wybranych przez ubezpieczonego różnorodnych umów dodatkowych. Wśród nich na uwagę zasługuje OC w życiu prywatnym i NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla ubezpieczonego i jego bliskich, ubezpieczenie roweru, ubezpieczenie pewnej kwoty pieniędzy (np. na czynsz) i ubezpieczenie przenośnego sprzętu (muzycznego, medycznego, biwakowego, fotograficznego, komputerowego i sportowego).

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

4. Ubezpieczenia Nieruchomości Compensa

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa ma dla swoich klientów bardzo ciekawą propozycję. Ubezpieczenie nieruchomości może dotyczyć budynku własnego, wynajmowanego, jak również domu w budowie.

Podstawowa wersja polisy chroni budynek na wypadek ognia i kilku innych zdarzeń losowych. Warto ją jednak rozszerzyć o kilka dodatkowych umów. W ten sposób uzyskasz ubezpieczenie, które chroni Cię kompleksowo.

A jakie umowy dodatkowe są do wyboru? To przede wszystkim ochrona na wypadek rozboju oraz kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz home assistance i Medical assistance.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta

5. Ubezpieczenia Mieszkaniowe Link 4

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Link 4 oferuje szeroki pakiet ubezpieczeń mieszkaniowych, przy czym na szczególną uwagę zasługuje tutaj dodatkowa opcja w postaci Home Assistance.

W ramach tego rozszerzenia ubezpieczony może liczyć na pomoc fachowców, w razie gdyby doszło do awarii w jego mieszkaniu. Wśród fachowców znajduje się między innymi hydraulik czy elektryk.

Gdyby doszło do zalania domu lub mieszkania, Home Assistance pozwala na zabezpieczenie wyposażenia domowego lub przetransportowanie go w bezpieczne miejsce. Podobnie na transport mogą liczyć również domownicy, gdyby się okazało, że dalsze przebywanie w domu stanowi zagrożenie lub jest po prostu niemożliwe z powodu szkód, do których wcześniej doszło.

Taka doraźna pomoc bywa niezwykle pomocna, dlatego warto rozważyć rozszerzenie swojej ochrony w taki właśnie sposób.