Które ubezpieczenie na życie wybrać?

Przed tym dylematem staje większość osób, które decydują się na zakup polisy na życie. Wybór zależy od naszej sytuacji życiowej i materialnej, wieku oraz indywidualnych potrzeb i preferencji.

Każdy klient ma inne potrzeby w zależności od swojej sytuacji życiowej. Omówimy trzy podstawowe strategie doboru polisy na życie, wybierane w zależności od wieku, potrzeb i zasobności portfela.

Ochrona siebie i bliskich

Jeśli mamy rodzinę i nasze dzieci nie są jeszcze samodzielne, zależy nam zazwyczaj na zapewnieniu bezpieczeństwa bliskim na wypadek śmierci naszej lub współmałżonka oraz innych zdarzeń losowych. Najprostsze ubezpieczenie na życie umożliwiające realizację tej potrzeby to polisa ochronna na życie. Może ona mieć charakter indywidualny lub grupowy – o ile oferuje ją nasz pracodawca. Możemy ją rozszerzać o następujące ryzyka:

 • poważne zachorowanie,
 • nieszczęśliwy wypadek,
 • kalectwo lub uszczerbek na zdrowiu,
 • niezdolność do pracy,
 • utrata pracy,
 • pobyt w szpitalu lub operacja.

Wysokość składki w takim ubezpieczeniu w największym stopniu zależy od naszego wieku, sumy ubezpieczenia i liczby wybranych umów dodatkowych. W przypadku indywidualnych polis na życie jeśli wykupimy taką polisę przed trzydziestką, nasze składki będą dużo niższe, niż jeśli zrobimy to po czterdziestce (w umowach grupowych składki są często takie same w zależności od wybranego wariantu pakietu polis dodatkowych, nie wypełniamy też ankiety medycznej). Zazwyczaj polisa ochronna ma charakter terminowy, czyli obowiązuje do określonego momentu naszego życia, np. 50. lub 65. roku życia. Osoby, które zdecydowały się na kredyt hipoteczny wykupują ją – często na wniosek banku – jako zabezpieczenie kredytu. Wtedy taka polisa obowiązuje do momentu spłaty ostatniej raty zobowiązania.

Zabezpieczenie przyszłości naszej lub dziecka

Jeśli zależy nam na ochronie, ale dużo bardziej na zabezpieczeniu naszej przyszłości, możemy zdecydować się na polisę ochronno-inwestycyjną. Jest ona skonstruowana w taki sposób, że mniejsza (określona w umowie) część składki przeznaczana jest na ochronę, a większa na inwestowanie. Dokonuje się to poprzez wykupywanie jednostek udziału w oferowanych przez ubezpieczyciela funduszach inwestycyjnych. Ubezpieczony sam wybiera strategię inwestowania – czy będzie lokował swoje pieniądze w fundusze:

 • bezpieczne,
 • gwarantowanego ryzyka,
 • fundusze akcji.

Te ostatnie mogą zapewnić większy zysk, ale są niepewne, bo zależne od sytuacji na giełdach. W zależności od umowy ubezpieczeniowej właściciel polisy może dokonywać alokacji składki, inwestując w te fundusze, które według niego lepiej rokują. Składki ubezpieczeniowe w tych polisach są zazwyczaj wyższe i nie zawsze opłaca nam się rozwiązać umowę ubezpieczeniową. Jest to więc opcja dla osób, które mogą sobie pozwolić na inwestowanie.

Jeśli nasze dzieci są małoletnie, a nas stać na inwestowanie w ich przyszłość, możemy zdecydować się na zakup polisy posagowej. Im prędzej to zrobimy, tym niższe będą składki, bo tego typu polisy obowiązują zazwyczaj do momentu wejścia dziecka w dorosłość. Polisa ta zapewnia mu odszkodowanie na wypadek naszej śmierci (część ochronna) oraz określoną sumę „posagu” wypłacaną mu w momencie dożycia określonego w umowie wieku, np. 21 lat.

Bezpieczna starość i pomoc bliskim

Osoby mające przed sobą emeryturę i starość decydują się na polisę na życie z innych względów. Im zależy na bezpiecznej i godnej jesieni życia, a największym priorytetem jest dla nich świadomość, że śmierć lub poważna choroba nie będą ciężarem dla ich dzieci lub współmałżonka. Dlatego produktem oferowanym przez ubezpieczycieli dla seniorów jest bezterminowa polisa na życie. Zazwyczaj oferuje ona wypłatę środków w razie śmierci ubezpieczonego dla współmałżonka lub rodziny – umożliwiają one godny pochówek, zakup nagrobka itp. Niektóre produkty – mimo zaawansowanego wieku ubezpieczonych – oferują jednak również wypłatę środków w razie:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • poważnego zachorowania.

Ubezpieczyciele nie wymagają przy tej polisie wypełniania ankiety medycznej, ale zazwyczaj suma ubezpieczenia nie jest wysoka, wynosi 10-20 tys. zł.

Typów polis jest oczywiście nieco więcej, ale omówione powyżej wybierane są najczęściej, bo po prostu tak, a nie inaczej zmieniają się potrzeby człowieka wraz z wiekiem. Możemy poprzez wybór umów dodatkowych rozszerzać zakres ochrony ubezpieczeniowej, włączać opiekę medyczną itp., tak aby znaleźć wypadkową pomiędzy naszymi możliwościami finansowymi a aktualną sytuacją życiową.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *