Terminowe ubezpieczenie na życie Komfort życia to polisa typowo ochronna skierowana do osób, które posiadają kredyt hipoteczny lub inne zobowiązania finansowe. Dzięki temu zabezpieczeniu  możesz mieć pewność, że w razie nagłej i nieprzewidzianej śmierci, Twoi bliscy otrzymają wsparcie finansowe, które pozwoli na spłatę zaciągniętych kredytów oraz na życie na podobnym poziomie.

Zalety ubezpieczenia:

 • Szeroki zakres ochrony – możesz wybrać 9 różnych umów dodatkowych na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, które pozwolą Ci rozszerzyć zakres ochrony dla Ciebie oraz Twojego dziecka;
 • Elastyczne rozwiązanie – dużą zaletą produktu jest możliwość indywidualnego dopasowania poziomu ochrony oraz wysokości sum ubezpieczenia w umowach dodatkowych. Ważne jest to, że sumy te mogą być wyższe niż suma ubezpieczenia określona w umowie głównej.
 • Rozsądna wysokość wpłat – ubezpieczenie może Cię kosztować tylko 40 zł miesięcznie.
 • Podwyższenie ochrony – w sytuacji, gdy urodzi Ci się dziecko lub zawrzesz związek małżeński, elastyczność produktu pozwala Ci na podwyższenie ochrony oraz wysokości sumy ubezpieczenia bez konieczności ponownej oceny ryzyka.
 • Stabilność finansowa bliskich – polisa daje Ci gwarancję wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy będą tego najbardziej potrzebowali, czyli w momencie, gdy Ciebie zabraknie.

Umowa ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób, które w dniu podpisania umowy są w wieku od 18 do 71 lat. Umowę możesz zawrzeć na minimum 5 lat, ale maksymalnie do ukończenia przez Ciebie 75. roku życia. Zawierając umowy dodatkowe możesz ubezpieczyć również dziecko.

Umowy dodatkowe

W ramach polisy Komfort życia masz możliwość rozszerzenia umowy podstawowej o umowy dodatkowe, które pozwolą na kompleksową ochronę zarówno Ciebie jak i Twoich bliskich.

Prudential oferuje 7 umów dodatkowych dla Ciebie:

 • na wypadek śmierci w nieszczęśliwym wypadku,
 • na wypadek niezdolności do pracy,
 • kompleksowa ochrona na wypadek poważnego zachorowania,
 • na wypadek poważnego uszczerbku,
 • przejęcie opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy,
 • przejęcie opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania,
 • przejęcie opłacania składek na wypadek poważnego uszczerbku.

oraz 2 dla Twojego dziecka:

 • na wypadek poważnego zachorowania;
 • na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji.