Ochrona + to tradycyjna polisa na życie, skierowana do osób w wieku od 18 do 70 lat. Głównym zadaniem ubezpieczenia jest zapewnienie wsparcia finansowego dla Twoich bliskich w razie Twojej śmierci. Jest też dobrym wsparciem dla osób posiadających zobowiązania finansowe.

Zalety ubezpieczenia na życie:

  • niewielki koszt polisy w stosunku do zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej;
  • zwolnienie z postępowania spadkowego i podatku w przypadku Twojej śmierci;
  • możliwość wykupienia umów dodatkowych w trakcie trwania umowy podstawowej;
  • gwarancja niezmienności składki przez cały okres trwania ubezpieczenia,
  • możliwość samodzielnego wyboru osób uprawnionych do otrzymania świadczenia z polisy.

Umowa ubezpieczeniowa

Ochrona + to ubezpieczenie terminowe zawierane na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 30 lat. Wysokość opłacanej składki zależy od kilku czynników, m.in.: suma, na jaką zdecydujesz się ubezpieczyć, okres ubezpieczenia oraz Twój wiek, stan zdrowia, wykonywana praca i uprawiany przez Ciebie sport lub Twoje hobby. Przy czym NN gwarantuje, że składka nie zmieni się przez cały okres trwania umowy.

Umowy dodatkowe

Ubezpieczenie na życie możesz swobodnie dopasować do swoich zmieniających się potrzeb. Umowy dodatkowe pozwolą na rozszerzenie ochrony na wypadek:

  • ciężkiej choroby,
  • pobytu w szpitalu i operacji,
  • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • trwałego inwalidztwa całkowitego,
  • czasowej niezdolności do pracy.