Plan Ochronny AXA to elastyczne długoterminowe ubezpieczenie na życie. Daje Ci możliwość zabezpieczenia siebie oraz Twojej rodziny na wypadek nieszczęśliwych niespodziewanych zdarzeń poprzez samodzielne skonstruowanie polisy. W ramach jednej polisy umową możesz objąć również małżonka lub partnera życiowego.


Zalety produktu:

 • możliwość indywidualnego dopasowania zakresu ubezpieczenia i maksymalnej wysokości przyszłych świadczeń;
 • szeroki wybór umów dodatkowych;
 • możliwość zapewnienia Twoim dzieciom renty na wypadek Twojej śmierci;
 • możliwość rozszerzenia polisy na małżonka lub partnera życiowego;
 • dostęp do bezpłatnego pakietu usług assistance AXA 24.

Umowa ubezpieczeniowa

Umowa podstawowa zawierana jest na czas określony, jednak nie dłużej niż do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez ubezpieczonego głównego 75. roku życia. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się z datą zawarcia umowy wskazanej w polisie, po opłaceniu składki łącznej w wymaganej wysokości.

Umowy dodatkowe

By zapewnić sobie i swojej rodzinie kompleksową ochronę można rozszerzyć zakres polisy o umowy dodatkowe na wypadek m.in.:

 • śmierci (również w formie ubezpieczenia terminowego),
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • trwałego i poważnego trwałego uszczerbku w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • osierocenia dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub z innej przyczyny,
 • poważnego zachorowania (np. nowotwór, udar, zawał),
 • pobytu w szpitalu,
 • operacji medycznej,
 • niezdolności do pracy z gwarancją przejęcia opłacania składek.