Plan Elastyczny to ubezpieczenie na życie łączące w sobie funkcję ochronną z możliwością długotrwałego (minimum 10 lat) inwestowania w UFK. Jest to elastyczny produkt, który służy zabezpieczeniu finansowemu wskazanych przez Ciebie osób na wypadek Twojej śmierci. W ramach tej polisy możesz rozszerzyć zakres ochrony na wypadek pogorszenia stanu zdrowia zarówno z powodu chorób jak i nieszczęśliwych wypadków. Ponadto, masz możliwość inwestowania w UFK o różnych profilach ryzyka, dających dostęp do inwestycji polskich i międzynarodowych.

Pamiętaj jednak, że takie ubezpieczenie wiąże się z pewnymi zasadami:

 • nie działa jak konto oszczędnościowe czy lokata i wymaga regularnych wpłat;
 • jeżeli będziesz chciał wypłacić pieniądze wcześniej niż przed upływem rekomendowanego czasu trwania inwestycji, musisz liczyć się z utratą części środków wynikających z tytułu opłat.

Zalety produktu:

 • możliwość dopasowania ochrony oraz zakresu do indywidualnej sytuacji życiowej;
 • gwarancja wypłaty świadczenia dla bliskich, gdy Ciebie zabraknie;
 • pewność otrzymania wsparcia finansowego podczas niespodziewanych zdarzeń życiowych (np. poważna choroba, pobyt w szpitalu itp.);
 • dostęp do szerokiego zakresu usług assistance (AXA24);
 • dostęp do wyselekcjonowanej oferty UFK,
 • możliwość obserwacji stanu swoich inwestycji dzięki dostępowi do konta on-line.


Umowa ubezpieczeniowa

Umowa ubezpieczeniowa zawierana jest na czas nieokreślony. Przystąpić do niej może każda osoba, która złoży odpowiedni wniosek do Towarzystwa wraz z oświadczeniem o stanie jej zdrowia.

Umowy dodatkowe

W celu rozszerzenia ochrony możesz zawrzeć dodatkowe umowy na następujące zdarzenia:

 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • trwały uszczerbek w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • poważny trwały uszczerbek w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • osierocenie dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • poważne zachorowanie (np. nowotwór, udar, zawał),
 • pobyt w szpitalu,
 • operacja medyczna,
 • niezdolność do pracy gwarantująca przejęcie opłacania składek.