Nowa perspektywa to ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne, której głównym zadaniem jest finansowe zabezpieczenie Twojej rodziny w trudnej sytuacji, gdy Ciebie zabraknie. Ponadto, umożliwia zabezpieczenie się na wypadek chorób lub niezdolności do pracy, gromadzenie kapitału na przyszłość n rachunku podstawowym oraz inwestowanie w wybrane fundusze kapitałowe na rachunkach dedykowanych.

Zalety polisy:

 • nawet do 800 tys. na leczenie i spłatę kredytów;
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej dla całej rodziny;
 • 5 dowolnych usług w ciągu roku;
 • możliwość dopasowania ubezpieczenia do bieżących potrzeb;
 • możliwość zawieszenia opłacania obowiązkowych składek za umowę główną z zachowaniem pełnej ochrony z tytułu ubezpieczenia na życie;
 • świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane uposażonym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn;
 • dostęp do 13 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz możliwość decydowania o wyborze funduszy i ich zmianie;
 • możliwość wypłacenia z rachunku podstawowego całości zgromadzonych pieniędzy – w dowolnym momencie trwania umowy.

 

Umowa ubezpieczeniowa

Umowa główna zawierana jest na czas nieokreślony, a wypłata świadczenia następuje wyłącznie w przypadku śmierci ubezpieczonego. składka regularna może być opłacana z częstotliwością: miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną. Dla 30-latka minimalna miesięczna składka wynosi 90 zł za umowę główną, lub łączna składka w wysokości 150 zł za umowę główną oraz umowy dodatkowe.

Umowy dodatkowe

Do ubezpieczenia Nowa Perspektywa możesz dokupić 10 umów dodatkowych:

 1. Poważne zachorowanie,
 2. Na Zdrowie,
 3. Niezdolność do pracy,
 4. Ubezpieczenie składki,
 5. Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 6. Kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 7. Na wypadek,
 8. Mediservice,
 9. Pakiet Medyczny „Bądź Zdrów”,
 10. „Pomocnik domowy”.