Plan na dziś i jutro to wygodne ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne, z możliwością zawarcia umowy na dwie osoby, pozostające ze sobą w związku małżeńskim lub nieformalnym. Obok zapewnienia ochrony na wypadek śmierci ubezpieczonych, celem umowy podstawowej jest długoterminowe gromadzenie i inwestowanie środków finansowych w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Zalety ubezpieczenia:

 • możliwość regularnego oszczędzania pieniędzy na przyszłość,
 • pomoc w spłacie zobowiązań finansowych dla bliskich, gdyby Ciebie zabrakło,
 • szeroki wybór umów dodatkowych, chroniących zdrowie Twoje i Twojej rodziny,
 • możliwość otrzymania dostępu do usługi organizacji oraz pokrycia kosztów leczenia w wyspecjalizowanych klinikach na całym świecie.

Umowa ubezpieczeniowa

Podstawowa umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony. Może ją zawrzeć osoba, która w dniu podpisania ukończyła 18 lat. Plan na dziś i jutro to unikalna polisa, która w ramach jednej umowy daje możliwość objęcia ochroną partnera ubezpieczonego na tych samych zasadach. Zgodnie z definicją: „Umowa podstawowa zawarta na rachunek jednego Ubezpieczonego może zostać zmieniona w umowę na rachunek dwóch Ubezpieczonych, jeżeli dodatkowa osoba obejmowana ochroną ubezpieczeniową pozostaje z dotychczasowym Ubezpieczonym w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym”.

Umowy dodatkowe

Zawierając umowy dodatkowe możesz ubezpieczyć się również na wypadek zachorowania na poważne choroby, a także mieć możliwość konsultacji medycznych u najlepszych specjalistów za granicą. Ponadto, możesz ubezpieczyć również dzieci.

Dla Ciebie:

 • Poważne choroby,
 • Organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia za granicą,
 • Regularne wypłaty dla bliskich,
 • Utrata samodzielności,
 • Operacje,
 • Pobyt w szpitalu,
 • Uszkodzenie ciała,
 • Gdyby Ciebie nagle zabrakło.

Dla dzieci:

 • Organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia za granicą,
 • Uszkodzenie ciała i operacje,
 • Pobyt w szpitalu.